C. Mallorca, 598 / Tel. 932 456 629
C. Vidiella, 15-17 / Tel. 934 559 564
emdn@emdn.cat

 


Som una escola que somnia i es projecta cap al futur, però que alhora viu el present. Amb una atenció personalitzada i adaptant-nos al ritme d’aprenentatge de cadascú, el nostre objectiu és que l’alumnat sigui destre amb les eines digitals, utilitzi amb fluïdesa diverses llengües, domini les competències bàsiques, sàpiga gestionar les emocions i adquireixi valors i sentit crític. Apostem per la innovació i ens aboquem amb moltes ganes a tots els projectes i plantejaments educatius que iniciem. Un pla d’atenció a la diversitat ens permet donar resposta a les característiques de tots els alumnes i un programa ben dissenyat permet que els valorem més que els avaluem. La creativitat i l’aprenentatge basat en projectes són dos dels eixos d’un model educatiu que pretén ser avançat i assolir una bona qualitat educativa.    

 

AVUI LA TEVA IL·LUSIÓ, DEMÀ EL TEU FUTUR